नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय ,
पूर्वाञ्चल, धनकुटा


गुनासो व्यवस्थापन डेस्क

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तरगतका सरकारी सेवा प्रदायक निकाय/पदाधिकारी/कर्मचारीहरुले प्रवाह गरेको सेवाप्रति चित्त नबुझ्ने वा मर्का पर्ने सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने प्रयोजनको लागि यस कार्यालयमा देहायको टेलिफोन नं. र इ–मेल सहितको गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी डेस्क खडा गरिएको व्यहोरा सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सार्वजनिक विदाको दिन बाहेक कार्यालय समयभित्र गुनासो सुन्ने टिप्ने गरिने तथा सो गुनासो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय पदाधिकारीलाई तत्काल जानकारी गराई गुनासो संबोधन गर्न निर्देशन दिईने छ साथै गुनासोकर्ताको नाम गोप्य राखिने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ ।

टेलिफोन नं. ०२६–५२०८८५
इमेल raodkt@yahoo.com

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय