नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय ,
पूर्वाञ्चल, धनकुटा


क्षेत्रीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रको फोन. नं.

यस पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तरगत कुनै पनि किसिमको विपद्‌ घटनाको सूचना वा जानकारी भएमा यस कार्यालयको क्षेत्रीय आपत्‌कालीन कार्यसंचालन केन्द्रको सम्पर्क फोन नं. ०२६-५२१७७७ मा चौबिसै घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने व्यहोरा सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय